Stichting SEA voor Kunst en Kunstenaar

Het Brabantlandschap inspireert de kunsten

-door Jan-Willem van Rijnberk (beeldend kunstenaar)

Verbeeldingskracht is onze echte Kracht,
Voorstellingsvermogen is eigen Vermogen

Stichting SEA
Kunstenaarsinitiatief in Tilburg is een creatieve netwerkorganisatie. Op het snijpunt van kunst, cultuur, erfgoed en leisure verenigt SEA Foundation culturele, economische en sociale ambities.

Oprichting en missie
Opgericht in 1993 te Tilburg. Al 20 jaar werkt stichting SEA aan het versterken van de positie van beeldende kunst, de kunstenaar en de kunstenaarspraktijk door de verdere verankering te bewerkstelligen van kunst en cultuur in de samenleving. In de loop der jaren heeft Stichting SEA hiertoe een reeks specifieke instrumenten en programma's ontwikkeld, die in de praktijk zijn getoetst en succesvol worden toegepast.

Werking: kunst en maatschappij
Op eigen initiatief initiĆ«ert Stichting SEA projecten met accent op hedendaagse kunst. Bijvoorbeeld de programmering van tentoonstellingen in internationaal verband of op de lokatie Gust van Dijk in Tilburg. Ook onderzoekt Stichting SEA trends in beleid, inzet en mogelijkheden van kunst in het algemeen, het kunstenaarschap en de hedendaagse kunstenaarspraktijk in het bijzonder. Ondersteunend aan het ondernemerschap van kunstenaars ontwikkelt Stichting SEA events, concepten en denk-tank sessies die ingang vinden bij bedrijven en overheid. Ervaren conceptors, imagineers en kunstenaars uit het netwerk van de stichting zetten zich aktief in als mentoren van jonge kunstenaars.

Internationaal
Op basis van onze internationale ervaring kan het team complexe opdrachten aan en staat de Stichting een wijd omspannend netwerk van vakspecialisten ter beschikking.

Non-Profit
Stichting SEA uit Tilburg is geregistreerd bij de De Zaak Nu als Nederlandse presentatie instelling en bij de KvK-Tilburg met nummer 41098005 als btw plichtige non-profit organisatie. Stichting SEA is 'self-funding'. Onze kunst projecten worden gerealiseerd met weining geld en een enorme inzet van velen. Samenwerking en creatieve energie zijn de duw- en drijfkracht. 
Ook uw ondersteuning komt het culturele klimaat ten goede: Uw donatie is welkom op rekening nummer 27572 ING-Bank t.n.v. Stichting SEA Tilburg. 

Gunt u ons een betaalde opdracht?
Neem dan contact op met de coƶrdinator van SEA Foundation, bel Riet van Gerven op 013 544 44 95. We zien er naar uit om met u samen te werken en wachten uw telefoontje af.

Voor meer informatie kijkt u op: www.seafoundation.eu

Terug naar de startpagina